Företagslån

Dags att investera i företaget? Företagslån finns att hitta från flera aktörer i Sverige. I likhet med att privatpersoner ibland behöver låna pengar så uppstår behovet även hos företag. Däremot skiljer sig företagslån mot privatlån på ett flertal punkter. Det handlar inte bara om lånebelopp och räntenivåer utan även gällande avtal, amortering och kostnader.

Företagslån skapar möjligheter

Några av de vanligaste frågor som kan dyka upp kring företagslån presenteras här:

Kan företagslån tecknas oavsett företagsform?

Både ja och nej. Det finns ett flertal kreditgivare som erbjuder företagslån till företags inom alla företagsformer. Andra har valt att enbart erbjuda lån till aktiebolag. Är det riktigt stora belopp är kravet nästan alltid att det ska vara ett aktiebolag.

Är det fördel att gå i personlig borgen?

Det finns de kreditgivare som alltid kräver att du går i borgen för lånet. Sen finns det de som aldrig har det kravet. Många erbjuder bägge möjligheterna, dvs. du kan själv välja om du vill gå i borgen för lånet eller inte. Kraven är alltså olika hos olika kreditgivare.

Fördelen med att gå i borgen handlar om att säkerheten då blir större och att banken därmed lättare beviljar lånet. Det finns exempelvis kreditgivare som tydligt visar hur stor ränta som erbjuds om borgen inte finns respektive om borgen finns. I dessa fall är det tydligt att lån med borgen även ger lägre räntesats. Kort sagt så kan du få bättre villkor om du går i borgen för företagslånet.

Nackdelen med att gå i borgen är att du tar ett stort ekonomiskt ansvar. När detta sker blir du solidariskt betalningsansvarig för lånet Du har alltså lika stor skyldighet att betala tillbaka lånet som företaget har. Kan inte företaget betala blir du alltså totalt betalningsansvarig.

Jag har enskild firma – måste jag gå i borgen för företagslånet?

Driver du enskild firma är du alltid helt personligt ansvarig för företagets ekonomi. Det finns ingen gräns mellan din egen ekonomi och företagets. Det betyder att du i praktiken alltid har totalt betalningsansvar om ett företagslån tecknas. Vill du teckna ett företagslån utan att ha personligt ansvar för lånet krävs det att du ombildar företaget och istället exempelvis har aktiebolag.

Vilka kostnader kan uppkomma med ett företagslån?

Det finns ett flertal olika kostnader som kan uppkomma på ett företagslån. Det är därför alltid viktigt att jämföra företagslånen mot varandra utifrån lånens totala kostnad samt dess månadskostnad. Att jämföra nominella räntenivåer kan nämligen bli mycket missvisande.

  • Uppläggningsavgift – En startavgift som antingen kan läggas på första fakturan eller som delas upp på samtliga amorteringstillfällen.
  • Aviavgift – En avgift som uppstår för varje avi som skickas ut. Vissa företag väljer att ta bort denna avgift om betalning sker med autogiro. De har däremot laglig rätt att även ta ut avgiften i dessa fall.
  • Administrationsavgift – En avgift som dras varje månad (eller en gång per år) så länge som lånet löper.
  • Lånekostnad – Ibland tar inte kreditgivarna ut någon ränta utan istället räknar de ut en kostnad som ska betalas för lånet. I och med att de inte har någon räntesats går det inte heller att jämföra räntor mellan olika företagslån.
  • Ränta – En räntekostnad som blir olika stor beroende på lånebelopp, räntesats och amorteringstid.

Vad är bindande ansökan?

Skräddarsytt företagslånOm en ”bindande” ansökan skickas in betalas pengarna ut direkt till angivet bankkonto, förutsatt att lånet blir beviljat. Detta kan jämföras mot en ansökan som inte är bindande då företagaren istället får ett låneförslag att ta ställning till efter att ansökan skickats in.

Det finns även företagslån som är bindande på så vis att pengarna betalas ut om lånet beviljas till en viss räntesats. Om företaget istället väljer att erbjuda lån till en högre procentsats skickas istället ett låneförslag ut.

Vad avgör om företagslånet blir beviljat?

Olika kreditgivare har olika krav på låntagarna. Det kan exempelvis krävas att företaget funnits i 24 månader eller att årsredovisningar visar gott resultat under ett flertal tidigare år. Eftersom kraven är olika skiljer det sig även kring vad som behöver skickas in med en ansökan. Det kan krävas bokslut och ekonomiska rapporter, transaktionshistorik och andra ekonomiska dokument. Men det finns även kreditgivare som inte kräver detta.

Tas det kreditupplysning hos UC på företagen?

Alla kreditgivare genomför en kreditupplysning. De flesta väljer att använda sig av UC men det finns också företagslån som valt att samarbeta med andra kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode.

Det är inte ovanligt att kreditupplysning tas både på företaget och på den person som tecknar lånet. Det kan alltså innebära att en ansökan inte blir beviljad på grund av att den person som skickade in ansökan har betalningsanmärkning.

Kan företagslån amorteras i förtid?

Om det inte är bunden ränta på lånet kan lånet betalas tillbaka i förtid utan att det kostar något.

Är det en fördel eller nackdel med företagslån som återbetalas med en summa varje dag?

Ett fåtal kreditgivare har en amorteringslösning som innebär att återbetalning sker varje dag. Därmed dras en liten summa regelbundet via autogiro. Som företagare kan detta upplevas enklare än att behöva betala en större summa en gång i månaden eller kvartalsvis. Nackdelen sitter däremot i att företagaren inte kan planera kommande fakturabetalningar på samma sätt. Är det 30 dagars betalningsperiod på en faktura kan ju annars företagaren välja när, under denna period, som det passar bäst att betala den.