snabb-utlåning

Snabba utlåningsmetoder

För den som planerar att låna pengar och vill att pengarna skall komma fortast möjligt, kommer det att löna sig att lämna in en ansökan till en onlinebank som erbjuder snabba lån utan säkerhet.

Definitionen av vad som är snabbt kan i viss mån variera, men om allt går som det skall kan du räkna med att ha kontanter i handen inom ett par timmar.

I andra fall tar godkännande av din ansökan och överföring av lånebeloppet flera dagar. Detta är ändock snabbt jämfört med tidigare, då hela låneprocessen ägde rum inom banken väggar och med krav på personlig närvaro.

För denna typ av lån är handläggningstiden ofta avsevärt mycket längre, i vissa fall kan det ta flera veckor innan en låneansökan godkänns och ännu längre tid innan några pengar överföres till låntagarens bankkonto.

Framför allt när det rör sig om snabblån eller så kallade sms lån är bearbetningsprocessen, från ansökan till utbetalning, i regel mycket snabb.

Dagens moderniserade möjligheter att skapa låneansökningar via webben, sparar således mycket tid jämfört med de något mer omständliga metoder som tidigare i stort sätt alltid brukades. Samtidigt skall det vara sagt att låneproceduren för mer omfattande lån alltjämt är omständlig och tidskrävande.

Elektronisk identifikation med e-leg

Utvecklingen går emellertid åt rätt håll. Den som önskar skynda på lånet kan så göra genom att utnyttja den nya funktionalitet som BankID ger dig i egenskap av bankkund. BankID kan kortfattat beskrivas som ett elektroniskt bevis vilket kan användas som en identitetshandling.

Det kan användas för att signera viktiga avtal eller för att bekräfta ålder samt person på internet. Du kan även använda dig utav BankID för att skapa låneansökningar eller skaffa kreditkort.

Med hjälp av detta digitala identitetskort så kan du enkelt signera den elektroniska låneansökan, därmed kan låneansökan behandlas omedelbart i stället för att en papperskopia på låneavtalet för skall skickas hem till låntagaren för underskrift.

Många bankkunder har idag tillgång till BankID genom sin sparbank och personalen är vanligen mer än villiga att stå till tjänst och hjälpa sina kunder att skapa en personlig digital-legitimation.

Snabba lån ofta dyra

Akutsituationer kan uppstå vilka kan leda till att vi behöver pengar fort, vid dessa tillfällen kan snabblån vara oss behjälpliga.  Vad du måste betänka innan du väljer att ta ett snabblån, är att de är alltid mycket kostsamma.

Att ansöka om ett snabbt personligt lån på impuls är därför aldrig att rekommendera, se till att använda snabblån endast i uppenbara nödsituationer. Snabblån är nämligen långt ifrån det mest ekonomiska sättet att få ett lån.

Bäst är givetvis att vänta på att egen-intjänade pengar åter flödar in på ditt konto, om du inte har tid att vänta på detta bör du ändå i första handa se över dina möjligheter att utnyttja krediten på ditt betalkort alternativt pantsätta något dyrbart föremål.

Endast om dessa möjligheter inte finns att tillgå, kan du som ett sista alternativ överväga att ta ett Smslån per mobiltelefoni eller ett snabbt microlån på Internet. Den som väljer att låna pengar snabbt har inte utrymme att vara särskilt kritisk till lånens räntor och villkor.

Som regel bör du först och främst reda ut hur mycket pengar du behöver låna. Utgå från din egen inkomst och betänk hur mycket du kommer klara av att betala av på lånet varje månad. Först därefter bestämmer du storleken på lånesumman.